PDF-ikon Printikon

Flexicult® Vet

Flexicult® Vet er et enkelt 24-timers dyrkningskit til diagnosticering af urinvejsinfektioner hos hunde og katte. Flexicult® Vet gør det nemt, hurtigt og billigt at identificere og kvantificere bakterier samt at vælge det rette antibiotikum til behandling.

Flexicult Vet

Generelt

Flexicult® Vet er et dyrkningskit til diagnosticering af urinvejsinfektioner (UVI) hos hunde og katte.

Produktbeskrivelse

Flexicult® Vet er et 24-timers dyrkningskit til diagnosticering af urinvejsinfektioner hos hunde og katte, som gør det muligt at:

  • identificere og kvantificere bakterier
  • bestemme følsomheden over for 5 udvalgte antibiotika
  • følge de nye danske guidelines for diagnostik og antibiotikabehandling fra SvHKS under Den Danske Dyrlægeforening 

Flexicult® Vet er udformet som en agarplade med forhøjede sider, opdelt i felter med skillevægge og et tilhørende låg. Der er ét stort tællefelt til semikvantitativ bestemmelse og 5 mindre felter med hvert deres antibiotikum: ampicillin, amoxicillin/klavulansyre, oxacillin, enrofloxacin og trimethoprim/sulfamethizol.

Anvendelse

  1. Urinprøven hældes hurtigt (3-5 sekunder) over agarpladen. Dækker urinprøven ikke alle agarfelter vippes skålen, således at urin fra tællefeltet fordeles over de små felter med antibiotika.
  2. Overskydende urin hældes fra pladen, så urin, der har været i kontakt med antibiotikafelterne, ikke kommer i kontakt med tællefeltet. Overskydende urin fjernes ved hjælp af lette slag mod en affaldsbeholder.
  3. Låget påsættes og Flexicult® Vet inkuberes med bunden opad ved 35 0C i 18-24 timer.
  4. Resultatet aflæses næste dag.


Instruktionsvideo i tilsåning

Aflæsning af Flexicult® Vet

Agarpladen indeholder et kromogent substrat, der får bakteriekolonier eller agar til at fremstå med forskellige farver afhængig af, hvilke bakterier der er på. Jo flere bakterier der er i urinen, jo flere bakterier vil der være i tællefeltet. Ved at sammenligne bakterietætheden vil det være muligt at få en indikation af, hvor mange bakterier der er i urinen (CFU/mL). Se nedenstående eksempel med E. coli.

Eksempel:

                     103 cfu/mL                                      105 cfu/mL

E.coli 10 i 3 E. coli 10 i 5

Ud fra væksten i hvert af de 5 små antibiotika felter vurderes det, om bakterien er følsom eller resistent over for det pågældende antibiotikum.


Instruktionsvideo i aflæsning

Information

Yderligere information eller aftale om besøg kan fås ved henvendelse til Aase Meyer:
T 4829 9135
M 4085 3235
aam@ssidiagnostica.com

Flexicult Vet 3 stk æske

Sortiment

Artikel-
nummer 
Produkt Enhed 

97543

Flexicult® Vet 3 stk. 

Kontakt

SSI Diagnostica
Herredsvejen 2
3400 Hillerød

Tel.: 4829 9125 (bestilling)
Fax: 4829 9126

Forespørgsler:
ssidiagnostica@ssidiagnostica.com

Bestilling:
ivdbestilling@ssidiagnostica.com

Downloads

Webshop

Find produktet i vores webshop

SHOP.SSIDIAGNOSTICA.COM

Shopping