E. coli-antisera

<i>E. coli</i> bakteriofager

E. coli bakteriofager

Bakteriofager er viruspartikler, der anvendes til E. coli kapsel-serotypning. Dette er den eneste metode til serotypning af kapsler, der er immunologiske så nært beslægtet med animalske celler, at der ikke kan laves polyklonale antistoffer mod dem.

Læs mere

<i>E. coli</i> F4 og F5 antisera

E. coli F4 og F5 antisera

E. coli F antisera består af polyklonale antistoffer produceret i kaniner. Det anvendes til serotypning af E. coli fembria antigener. E. coli udtrykkende fimbria er associeret med ETEC og derfor et udbredt problem i spædbørn og grise.

Læs mere

<i>E. coli</i> H antisera

E. coli H antisera

E. coli H antisera består af polyklonale antistoffer produceret i kaniner. Det anvendes til serotypning af de 53 kendte E. coli H antigener. På to timer giver et agglutinationsassay et klart og præcist svar.

Læs mere

<i>E. coli</i> K antisera

E. coli K antisera

E. coli K antisera består af polyklonale antistoffer produceret i kaniner. Det anvendes til serotypning af de 67 kendte E. coli K antigener.

Læs mere

<i>E. coli</i> O antisera til kogt kultur

E. coli O antisera til kogt kultur

E. coli O antisera består af polyklonale antistoffer, produceret i kaniner. Det anvendes til serotypning af samtlige 188 E. coli O antigener. Serotypning er vigtig for overvågning, kontrol og sygdomsbekæmpelse.

Læs mere

<i>E. coli</i> OK O antiserum til levende kultur

E. coli OK O antiserum til levende kultur

E. coli OK O antisera består af polyklonale antistoffer produceret i kaniner. Det anvendes til screening af de mest patogene E. coli, heriblandt EPEC og VTEC. E. coli OK O antisera giver et svar på kun 10 sekunder, og er derfor et vigtigt led i en hurtig diagnostik.

Læs mere

<i>E. coli</i> OK O Pool Big Six

E. coli OK O Pool Big Six

SSI Diagnostica tilbyder en E. coli OK O pool, der identificerer de 6 VTEC serogrupper O26, O45, O103, O111, O121, og O145 ved slide agglutination også kaldet "Big Six".

Læs mere

Kontakt

SSI Diagnostica A/S
Herredsvejen 2
3400 Hillerød

Tel.: 4829 9100 (omstilling)
info@ssidiagnostica.com

Bestilling:
ivdbestilling@ssidiagnostica.com
Tel.: 4829 9125

E. coli antisera

Som det eneste sted i verden producerer SSI Diagnostica E. coli antisera til fuld serotypning af samtlige O-, K- og H-antigener. Samtidig sælger vi de hyppigste bacteriofager og F-antigener. SSI Diagnostica er førende inden for den nyeste forskning og overvågning, både på det humane og det veterinære område, og især når det gælder VTEC, EPEC og ETEC.

Klinisk relevans

I de seneste årtier er der diagnosticeret en række nye patogene E. coli typer som fx VTEC (Verocytotoxin producerende E. coli) og EPEC (Enteropatogen E. coli). Dette har øget behovet for serotypning af E. coli som et vigtigt redskab til diagnose, overvågning og kontrol.

Baggrund

Antisera fra SSI diagnostisca er til in vitro brug på humane-, veterinære- og fødevarelaboratorier. Alle antisera er produceret i henhold til de internationalt anerkendte metoder kendt tilbage fra Fritz Kauffmann, Ida Ørskov og Frits Ørskovs tid, kombineret med den store akkumulerede viden opnået siden da. 

Alle antisera er polyklonale og fremstillet ved immunisering af kaniner med veldefinerede referencestammer. Som noget nyt sælger vi polyklonale antistoffer fra får. For antisera, hvor det er praktisk muligt, er reaktionen gjort specifik via absorbtion. Alle færdigvarer kontrolleres med en lang række stammer (serotype defineret af WHO).

Kvalitet

SSI Diagnosticas antisera er af høj kvalitet, CE-mærket (undtagen E. coli K antisera) og produceret i henhold til DS/EN ISO 13485. Holdbarheden er fire år fra produktionsdato og minimum to år fra købsdatoen.

Support

Typning og teknisk: Henvendelser bedes rettet til SSI Diagnostica, info@ssidiagnostica.com, tlf. 4829 9100. 

Links til brochurer, kataloger og indlægssedler vedrørende nedenstående produkter findes under de respektive produktbeskrivelser.

Sortiment

Som det eneste sted i verden kan SSI Diagnostica tilbyde alle E. coli antisera til komplet serotypning af O-, H- og K-antigener. Desuden sælger vi et udvalg af de hyppigst anvendte OK-, O- og F-antisera.

Udover antisera, fremstiller SSI Diagnostica inden for E. coli også latex test til de hyppigste EPEC-serotyper, et PCR-kit til typning af diaoreiske E. coli samt et udvalg af de vigtigste bakteriofager. Tillige er det muligt at købe referencestammer samt et stort udvalg af vildstammerne.