Salmonella-antisera

<i>Salmonella</i> O- og Vi antisera

Salmonella O- og Vi antisera

Salmonella O- og Vi antiserum til serotypning ved objektglasagglutination.

Læs mere

<i>Salmonella</i> H antisera

Salmonella H antisera

Salmonella H antiserum til objektglasagglutination. Resultat kan aflæses inden for 10 sekunder.

Læs mere

<i>Salmonella</i> Big Five - ISO 6579-3

Salmonella Big Five - ISO 6579-3

SSI Diagnostica har sammensat et kit, der indeholder alle de Salmonella antisera, der skal til for at serotype Salmonella i henhold til ISO/TR 6579-3 guideline om "Microbiology of food and animal feed - Horizontal method for the detection, enumeration and serotyping of Salmonella".

Læs mere

<i>Salmonella</i> Sero-quick ID kit

Salmonella Sero-quick ID kit

Salmonella Sero-Quick ID kit udviklet til komplet serotypning af S. Enteritidis (1,9,12:g,m:-) og S. Typhimurium (1,4,[5],12:i:1,2).

Læs mere

<i>Salmonella</i> Sero-quick gruppe kit

Salmonella Sero-quick gruppe kit

Salmonella Sero-Quick Gruppe Kit er et screenings-kit til identificering af Salmonella isolater.

Læs mere

Kontakt

SSI Diagnostica A/S
Herredsvejen 2
3400 Hillerød

Tel.: 4829 9100 (omstilling)
info@ssidiagnostica.com

Bestilling:
ivdbestilling@ssidiagnostica.com
Tel.: 4829 9125

Salmonella-antisera

SSI Diagnostica tilbyder et omfattende udvalg af Salmonella-antisera til in vitro diagnostik.

Klinisk relevans

Tarmbakterien Salmonella enterica subsp. enterica er en af de mest almindelige årsager til madforgiftning. Den øgede forekomst af Salmonella-infektioner de senere år har forstærket behovet for serotypning, der er et vigtigt redskab til diagnose, overvågning samt kontrol af levnedsmiddelprodukter. 

Baggrund

Kauffmann-White-skemaet beskriver antigensammensætningen for mere end 2.500 identificerede Salmonella enterica-serotyper og er et uundværligt redskab i Salmonella-typningsarbejdet. En fuldstændig serotypning af Salmonella sker ved brug af antistoffer imod somatiske O-, kapsel Vi-, samt fase 1 og 2 flagel H-antigener. SSI Diagnostica fremstiller i dag mere end 200 forskellige salmonella-antisera, hvilket gør det muligt at type mere end 99% af samtlige Salmonella-serotyper. Med undtagelse af antiserum Vi er alle vore Salmonella-sera polyklonale, fremstillet ved immunisering af kaniner. Alle polyklonale antisera er fremstillet efter ”Guidelines for the preparation of Salmonella antisera” (ref.: WHO Collaborating Centre for Reference and Research on Salmonella, Institut Pasteur, Frankrig).
Antiserum Vi er et monoklonalt antiserum fremstillet ved in vitro-opdyrkning af hybridom-cellelinie efterfulgt af opkoncentrering af antistoffet fra kultursupernatanten. Med undtagelse af produkterne Poly A-E+Vi, Poly A-I+Vi, Poly A-S+Vi, Poly 42-67 samt Poly H, er alle Salmonella-antisera specifikke, opnået gennem test med et stort udvalg af stammer samt absorption af eventuelle krydsreaktioner. Salmonella-antisera fra SSI Diagnostica er beregnet til enten objektglasagglutination eller H-faseinversion på sværmagarplader.

Nogle O-antisera krydsreagerer med antigener fra andre bakterier som fx CitrobacterProteus og Shigella, da O-antigenerne fra disse arter kan være meget lig antigener i Salmonella. Inden serotypningen er det således vigtigt, at identifikationen af Salmonella konfirmeres med fx biokemiske reaktioner.

Kvalitet

SSI Diagnosticas antisera er af høj kvalitet, CE-mærket og produceret i henhold til DS/EN ISO 13485. Holdbarheden er fire år fra produktionsdato og minimum to år fra leveringsdatoen. Der er tilsat 0,09% natriumazid til alle Salmonella-sera som konserveringsmiddel med undtagelse af Salmonella-antisera Vi.

Support

Teknisk: Henvendelser vedrørende brug af vores produkter bedes rettet til SSI Diagnostica, info@ssidiagnostica.com, tel.: 4829 9100.

Links til brochurer, kataloger og indlægssedler vedrørende produkterne findes under de respektive produktbeskrivelser.

Sortiment

SSI Diagnosticas Salmonella-antisera kan identificere O- og H-antigener samt kapselantigenet Vi. Vores Salmonella-antisera grupperes på følgende måde: 

SeraAnvendelse 
O-poly antisera   Verifikation af slægt (Salmonella enterica)  
O-gruppe pool antisera   Til multigruppe screening  
O-gruppe antisera   Til bestemmelse af O-gruppe  
O-faktor antisera   Til bestemmelse af O-faktor  
H-poly antisera   Verifikation af slægt (Salmonella enterica)   
H-fase pool antisera   Til multifase screening  
H-fase antisera   Til bestemmelse af H-fase 
H-faktor antisera   Til bestemmelse af H-faktor  
H:R-fase antisera   Til bestemmelse af R-faser  
H-fase inversions antisera   Til faseinversion i sværmagarplader  
Vi antiserum   Til undersøgelse for tilstedeværelse af Vi-kapselantigen  

SSI Diagnostica sælger også et Salmonella gruppekit samt et Salmonella ID kit til bestemmelse af henholdsvis de hyppigste Salmonella-grupper samt identificering af de to hyppigst forekommende Salmonella-serotyper S. Enteritidis og S. Typhimurium. Vi tilbyder desuden at sammensætte antisera til identificering af andre Salmonella-serotyper. 
Tillige er det muligt at købe et begrænset udvalg af Salmonella-stammer.