Microbiologics ATCC kontrolstammer

Referencestammer

Referencestammer

SSI Diagnostica forhandler referencestammer fra Microbiologics Inc. Referencestammerne anvendes blandt andet til evaluering af substrater og produkter, samt kvalitetskontrol af apparater.

Læs mere

Kontrolstammer med defineret CFU

Kontrolstammer med defineret CFU

SSI Diagnostica forhandler kontrolstammer med defineret CFU. Det vil sige kontrolstammer der kan anvendes til kvantitative tests af dyrkningsmedier, der lever op til USP/Ph. Eur/JP retningslinjer (Growth Promotion Tests)

Læs mere

Custom-solutions-stammer

Custom-solutions-stammer

Få dine in-house QC mikroorganismer eller isolater fra produktionsmiljøet fremstillet i nøjagtig det format, som passer til dit behov.

Læs mere

Big Six E.coli kontrolstammer

Big Six E.coli kontrolstammer

SSI Diagnostica tilbyder ”Big Six” stammer fra Microbiologics. De 6 non-O157 Shiga-toxin producerende Escherichia coli (STEC) fås som QC stammer, klar til brug.

Læs mere

Objektglas

Objektglas anvendes til kvalitetskontrol af mikroskopers farvningsreagenser og farvemetoder.

Læs mere

Microbiologics parasitter

Microbiologics parasitter

SSI Diagnostica tilbyder som de eneste på markedet CE-mærkede parasitsuspensioner. Parasitsuspensioner simulerer patientprøver og anvendes til kvalitetskontrol af blandt andet diagnostiske kit og metoder.

Læs mere

Kontakt

SSI Diagnostica A/S
Herredsvejen 2
3400 Hillerød

Tel.: 4829 9100 (omstilling)
info@ssidiagnostica.com

Bestilling:
ivdbestilling@ssidiagnostica.com
Tel.: 4829 9125


Microbiologics ATCC kontrolstammer

SSI Diagnostica tilbyder brugsklare og pålidelige frysetørrede kontrolstammer fra firmaet Microbiologics Inc. i USA til anvendelse i mikrobiologiske laboratorier.

Klinisk relevans

Kontrolstammer fra firmaet Microbiologics Inc. i USA er godkendte derivater, der er sporbare til de originale stammer. Stammerne, der alle leveres med certifikat, kan anvendes til en række kvalitetskontrolteste i laboratorier.

Baggrund

Microbiologics® har forhandlings- og licensaftale med American Type Culture Collection (ATCC), som er leverandør af de fleste af de mere end 900 forskellige stammer, der indgår i sortimentet og flere end 3000 brugervenlige formater, herunder kvalitative, kvantitative, certificerede referencematerialer (CRM) og parasit suspensioner.

Microbiologics® samarbejder desuden med The National Collection of Industrial, Marine and Food Bacteria (NCIMB), The National Collection of Pathogenic Fungi (NCPF) samt The National Collection of Type Cultures (NCTC). 

Et stort udvalg af frysetørrede stammer og objektglaspræparater understøtter nøgletests i kvalitetskontrolprogrammer som for eksempel: 
• Evaluering af substrater og produkter 
• Produkt- og proceskontrol 
• Bakteriostase og fungistase 
• Mikrobiologiske grænseværdier 
• Growth Promotion Test (GPT) 
• Antimikrobiel effekt og antibiotika-analyser 

Præparationerne giver hurtige og pålidelige resultater, når der måles præstation, procedurer og/eller personalefærdigheder. 
Alle stammer har fuld sporbarhed til referencekulturer, illustrerede brugervejledninger og en holdbarhed på mellem seks og 24 måneder.

Kvalitet

Microbiologics har modtaget adskillige certificeringer og akkrediteringer for formel anerkendelse af kvaliteten af deres kundeservice, fremstillingsprocesser og produkter. 

ISO 13485:2012 certificering:
Denne certificering forsikrer kunderne om, at Microbiologics leverer service og fremstiller produktet i overensstemmelse med et anerkendt kvalitetsstyringssystem.

ISO/IEC 17025:2017 akkreditering:
Akkrediteringen giver officiel anerkendelse af, at Microbiologics anvender passende prøvemetoder og procedurer, der producerer nøjagtige, ensartede og konsekvente testresultater.

ISO Guide 17034:2000 akkreditering:
Denne akkreditering giver den højeste grad af kvalitetssikring og en objektiv tredjeparts anerkendelse af, at Microbiologics er en kvalificeret producent af referencemateriale.

Food and Drug Administration Establishment (FDA): 
Registrering hos FDA dokumenterer, at Microbiologics overholder alle nuværende Good Manufacturing Practices (GMP).

CE-mærkning: 
CE-mærket angiver overensstemmelse med EU-direktivernes krav. Det er en kontrol af såvel produkt som produktionsproces. CE-mærkning er obligatorisk for varer, der sælges på det europæiske marked.

Support

For yderligere information samt bestilling, kontakt os venligst på info@ssidiagnostica, tel.: 4829 9100.