Sikkerhedsdatablade 

Fra denne side kan du downloade SSI Diagnosticas sikkerhedsdatablade og leverandørbrugsanvisninger.

Bordetella Pertussis

E. coli

H. influenzae

LEGIONELLA 

PCR

Pneumokokker

Pseudomonas

RSV

Salmonella

Shigella

Streptokokker

Yersinia

Qfn-tb

Substrater

blodprodukter fra dyr