Indikatorer

 

Certificer din sterilisationsproces

Sterilisation har til formål at forebygge smittespredning, så både patienter og personale kan opholde sig sikkert på din klinik.

Hvornår skal jeg benytte indikatorer:

Biologiske Indikatorer bruges til påvisning af sterilisationsprocessen og er nødvendige for at opnå akkreditering.

Jf. NIR og ISO 11138 -1 og -3:
• Biologiske indikatorer skal anvendes minimum hver 3. måned eller efter 200-400 kørsler
• Biologiske indikatorer skal altid benyttes efter reparation eller driftstop
• Kemiske indikatorer skal anvendes minimum 1 gang dagligt

 Med et abonnement på biologiske og kemiske indikatorer får du:

• Tilsendt certifikat for godkendte prøver
• Opdyrkningen af de biologiske indikatorer på vores certificerede laboratorium
• Sikkerhed for dine patienter og dit personale
• En abonnementsordning, så du altid har de indikatorer, du har behov for
• Gratis biologiske indikatorer til re-test ved positive prøver

Kontakt os på ivdbestilling@ssidiagnostica.com eller 4829 9125.

Læs mere om vores produkter nedenfor.DE Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) 

Ifølge de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) er det vigtigt, at du løbende kontrollerer din sterilisator – både med biologiske indikatorer og ift. de fysiske parametre (temperatur, tid og tryk):

Procesindikatorer (fx autoklavetape) skal anvendes ved alle kørsler. Disse
siger intet om, hvorvidt sterilisation er opnået, men viser alene, at instrumentet har gennemgået sterilisationsprocessen.

Kontrol af sterilisationsprocessen omfatter:
• Temperatur, tryk og tid skal registreres ved hver kørsel
• Multivariable kemiske indikatorer skal anvendes mindst én gang dagligt
• Biologiske indikatorer skal anvendes mindst hver 3. måned

Læs mere om NIR

hvad gælder for netop din kliniK

Indikator produkter

Se produktbeskrivelser og video'er.

 Biologiske indikatorer - autoklaver (damp)

Biologiske indikatorer - autoklaver (damp)

Sporeprøver - et direkte mål for sterilisationsprocessens effektivitet

Læs mere

Biologiske indikatorer - tørsterilisering (ovn)

Biologiske indikatorer - tørsterilisering (ovn)

Sporeprøver - et direkte mål for sterilisationsprocessens effektivitet

Læs mere

Biologiske indikatorer - formalin

Biologiske indikatorer - formalin

Sporeprøver - et direkte mål for sterilisationsprocessens effektivitet

Læs mere

Kemiske indikatorer til autoklaver (damp)

Kemiske indikatorer til autoklaver (damp)

Til daglig kontrol af sterilisationsprocessen og et vigtigt supplement til biologiske indikatorer - enkelt og effektivt

Læs mere

Kemiske indikatorer til tørsterilisering (ovn)

Kemiske indikatorer til tørsterilisering (ovn)

Til daglig kontrol af sterilisationsprocessen og et vigtigt supplement til biologiske indikatorer - enkelt og effektivt

Læs mere

Rengøringsindikatorer

Rengøringsindikatorer

Til daglig kontrol af rengøringen og desinfektionen i vaskedesinfektorer ifm. rengøring af standardinstrumenter og instrumenter til minimalt invasiv kirurgi

Læs mere

Tekstilkontrol

Tekstilkontrol

Kontrol af tekstiler til flergangsbrug. For tandlæger, praktiserende læger, plejehjem og lignende institutioner, som foretager genbehandling af tekstiler.

Læs mere

Kontakt

SSI Diagnostica A/S
Herredsvejen 2
3400 Hillerød

Tel.: 4829 9100 (omstilling)
info@ssidiagnostica.com

Bestilling:
ivdbestilling@ssidiagnostica.com
Tel.: 4829 9125

Produktbeskrivelse 

 

Indikatorer til proceskontrol

SSI Diagnostica markedsfører kvalitetssikrede biologiske og kemiske indikatorer samt rengøringsindikatorer fra firmaet Simicon til kontrol af sterilisations- og desinfektionsprocesser med indikatorer til damp, tør varme og formalin samt vaskedesinfektorer. Desuden tilbyder vi dyrkning af de eksponerede biologiske indikatorer.

Der kan med fordel bestilles årlige abonnementer på indikatorer inkl. dyrkning.

Biologiske indikatorer

Sporeprøver - et direkte mål for sterilisationsprocessens effektivitet. Anvendes mindst hver 3. måned samt efter reparation og driftstop.
Vi forhandler biologiske indikatorer til både autoklave (damp), tørsterilisering (ovn) og formalin.

Biologiske indikatorer er præparationer af udvalgte mikroorganismer med høj resistens over for specifikke sterilisationsmetoder, fx damp- eller tør varme-sterilisation. Biologiske indikatorer er kalibreret til en veldefineret resistens, således at inaktivering af mikroorganismerne i sporeprøven viser, at sterilisationsprocessen har været effektiv.

Biologiske indikatorer benyttes til validering og kontrol af sterilisationsprocesser. Alle nye sterilisatorer og nye procedurer, fx forårsaget af ændringer i sterilisationsprogram eller i godsets indpakning, bør valideres. Sterilisationsprocesserne bør herefter jævnligt kontrolleres med biologiske indikatorer fordelt i sterilisationsgodset - fortrinsvis placeret på svært tilgængelige steder for varme- og damptilførsel. På ikke-valideret udstyr bør der foretages en hyppigere kontrol med biologiske indikatorer, da sterilisationsprocessen, som følge af den manglende validering, er mere usikker. Efter eksponering sendes de biologiske indikatorer i den medfølgende frankerede svarkuvert til analyse. Analyse kan også finde sted i eget laboratorium.

Det anbefales at anvende seks stk. biologiske indikatorer (tre stk. til små sterilisatorer) i hver cyklus ved rutinekontrol.

Kemiske indikatorer

Til daglig kontrol af sterilisationsprocessen og et vigtigt supplement til biologiske indikatorer - enkelt og effektivt.
Vi forhandler kemiske indikatorer til både autoklave (damp) og tørsterilisering (ovn).

Kemiske indikatorer bruges dagligt og kontrollerer de kritiske parametre: temperatur, tid og damppenetrering. Resultatet ses straks ved farveændring af indikatoren, hvilket sammenholdes med aflæsningskortet. Den kemiske indikator er et supplement til de biologiske indikatorer og kan aldrig stå alene som sterilisationskontrol. Resultaterne noteres løbende på det medfølgende dokumentationsark for batch monitorering.

Rengøringsindikatorer

Indikatorer til rengøringskontrol er beregnet til daglig kontrol og rutineovervågning af rengøringskvaliteten i forbindelse med rengøring og desinfektionsprocesser i vaskedesinfektorer, så smitterisiko elimineres.

Rengøringsindikatorer bruges dagligt til at kontrollere de kritiske parametre: tid, temperatur, vandtryk og koncentration af vaskemidlet i vaskedesinfektorer, til brug for standard og minimalt invasiv kirurgi-instrumenter. Rengøringsindikatoren er påført et proteinholdigt testmateriale iht. ISO 15883. Efter en rengøringscyklus aflæses resultatet visuelt ved hjælp af det medfølgende aflæsningskort. Resultaterne kan løbende noteres på det medfølgende dokumentationsark.

Dyrkning

SSI Diagnostica tilbyder abonnement på dyrkning af biologiske indikatorer. Efter eksponering sendes de biologiske indikatorer til SSI Diagnostica, hvor de analyseres. Efterfølgende modtager klinikken certifikat for godkendte prøver.

Klinisk relevans

SSI Diagnostica markedsfører kvalitetssikrede biologiske, kemiske og rengøringsindikatorer til kontrol af sterilisations-, desinfektions- og rengøringsprocesser.
Brugen af indikatorer henvender sig til alle med behov for kontrol af sterilisations- og rengøringsprocesser, fx hospitaler, medicinalindustrien, primærsektoren, tandlægeklinikker og fødevareindustrien.Ved enhver sterilisationsproces skal det kontrolleres, at værdien af de kritiske, fysiske parametre såsom temperatur, tid, tryk, fugtighed og gaskoncentration opnås. Ved en desinfektion reduceres antallet af patogene mikroorganismer, således at risikoen for infektion mindskes. Afvigelser i de fastlagte parametre skal straks medføre klarlæggelse af årsagen og korrektion af fejlen. 

Kvalitet

Alle indikatorer er produceret efter godkendte internationale standarder. Opdyrkningen af de eksponerede biologiske indikatorer, aflæsning af resultat og besvarelse til kunden er certificeret i overensstemmelse med DS/EN ISO 13485.