Indikatorer

Almen lægepraksis

Almen lægepraksis

Almen Lægepraksis bør kontrollere sterilisationsprocesser med biologiske indikatorer mindst hver 3. måned.

Læs mere

Tandklinikker

Tandklinikker

Det er et krav, at tandklinikker kontrollerer sterilisationsprocesser med biologiske indikatorer minimum én gang om måneden.

Læs mere

 Biologiske indikatorer til damp

Biologiske indikatorer til damp

Sterilisation er en proces der skal eliminere tilstedeværelsen af mikroorganismer på instrumenterne. Ved anvendelse af biologiske indikatorer opnås der et direkte mål for processens effektivitet, da der direkte måles på drab af mikroorganismer. Det er ekstremt vigtigt at foretage en hyppig mikrobiologisk kontrol, da ophobede mikroorganismer ellers kan udgøre en smittekilde.

Læs mere

Biologiske indikatorer til tørvarme

Biologiske indikatorer til tørvarme

Sterilisation er en proces der skal eliminere tilstedeværelsen af mikroorganismer på instrumenterne. Ved anvendelse af biologiske indikatorer opnås der et direkte mål for processens effektivitet, da der direkte måles på drab af mikroorganismer. Det er ekstremt vigtigt at foretage en hyppig mikrobiologisk kontrol, da ophobede mikroorganismer ellers kan udgøre en smittekilde.

Læs mere

Biologiske indikatorer til formalin

Biologiske indikatorer til formalin

Sterilisation er en proces der skal eliminere tilstedeværelsen af mikroorganismer på instrumenterne. Ved anvendelse af biologiske indikatorer opnås der et direkte mål for processens effektivitet, da der direkte måles på drab af mikroorganismer. Det er ekstremt vigtigt at foretage en hyppig mikrobiologisk kontrol, da ophobede mikroorganismer ellers kan udgøre en smittekilde.

Læs mere

Kemiske indikatorer til damp

Kemiske indikatorer til damp

Kemiske indikatorer anvendes til daglig kontrol af steriliteten af instrumenter, maskiner og udstyr. Det er en enkel og effektiv måde at sikre sterilitet og at instrumenter og udstyr er helt fri for mikroorganismer. Det er ekstremt vigtigt at foretage en hyppig mikrobiologisk kontrol, da ophobede mikroorganismer ellers kan udgøre en smittekilde.

Læs mere

kemiske indikatorer til tørvarme

kemiske indikatorer til tørvarme

Kemiske indikatorer anvendes dagligt til at kontrollerer sterilisationsprocessen i ovne med tørvarme. Det er en enkel måde at kontrollere at temperaturen og tiden har været tilstrækkelig, til opnå en optimal sterilisation af instrumenter og andet udstyr der skal være sterilt.

Læs mere

Rengøringsindikatorer

Rengøringsindikatorer

Rengøringsindikatorer bruges til dagligt at kontrollere effekten af rengøringen og desinfektionen i vaskedisinfektorer til rengøring af standard og minimalt invasiv kirurgi-instrumenter. Det er en effektiv måde at sikre sterilitet og at instrumenter og udstyr er helt fri for mikroorganismer, der ellers kan udgøre en smittekilde.

Læs mere

Kontakt

SSI Diagnostica A/S
Herredsvejen 2
3400 Hillerød

Tel.: 4829 9100 (omstilling)
info@ssidiagnostica.com

Bestilling:
ivdbestilling@ssidiagnostica.com
Tel.: 4829 9125

Indikatorer til proceskontrol

SSI Diagnostica markedsfører kvalitetssikrede biologiske og kemiske indikatorer samt rengøringsindikatorer fra firmaet Simicon til kontrol af sterilisations- og desinfektionsprocesser med indikatorer til damp, tør varme og formalin samt vaskedesinfektorer. Desuden tilbyder vi dyrkning af de eksponerede biologiske indikatorer.

Der kan med fordel bestilles årlige abonnementer på indikatorer inkl. dyrkning.

Alle indikatorer er produceret efter godkendte internationale standarder. Opdyrkning af de eksponerede biologiske indikatorer sker i overensstemmelse med kravene i ISO 11138/3 og 11138/4, aflæsning af resultat og besvarelse til kunden er certificeret i overensstemmelse med ISO 13485.

Biologiske indikatorer

Biologiske indikatorer (BI) – også kaldet sporeprøver – anvendes til mikrobiologisk kontrol for at sikre, at tilstedeværende mikroorganismer rent faktisk dræbes i sterilisationsprocessen. BI anbefales til periodisk kontrol og ved validering af sterilisationsudstyr.

Kemiske indikatorer

Kemiske indikatorer (KI) er et vigtigt supplement til biologiske indikatorer til dagligt at kontrollere, om autoklaven fungerer optimalt med hensyn til de fysiske parametre.
Indikatorer til rengøringskontrol er beregnet til daglig kontrol og rutineovervågning af rengøringskvaliteten i forbindelse med rengøring og desinfektionsprocesser i vaskedesinfektorer, så smitterisiko elimineres.

Dyrkning

SSI Diagnostica tilbyder abonnement på dyrkning af biologiske indikatorer. Efter eksponering sendes de biologiske indikatorer til SSI Diagnostica, hvor de analyseres. Efterfølgende modtager klinikken certifikat for godkendte prøver.

Indikatorer

SSI Diagnostica tilbyder indikatorer til proceskontrol. Det gælder biologiske, kemiske og rengøringindikatorer, der alle kan være med til at kontrollere at sterilisations-, desinfektions- og rengøringsprocesser er udført effektivt.

Klinisk relevans

SSI Diagnostica markedsfører kvalitetssikrede biologiske, kemiske og rengøringsindikatorer til kontrol af sterilisations-, desinfektions- og rengøringsprocesser.

Ved enhver sterilisationsproces skal det kontrolleres, at værdien af de kritiske, fysiske parametre såsom temperatur, tid, tryk, fugtighed og gaskoncentration opnås. Ved en desinfektion reduceres antallet af patogene mikroorganismer, således at risikoen for infektion mindskes. Afvigelser i de fastlagte parametre skal straks medføre klarlæggelse af årsagen og korrektion af fejlen. 

De biologiske indikatorer (BI) – også kaldet sporeprøver - benyttes til en mikrobiologisk kontrol for at sikre at tilstedeværende mikroorganismer rent faktisk dræbes af en given sterilisationsproces. BI anbefales til periodisk kontrol og ved validering af sterilisationsudstyr. 

Kemiske indikatorer er et vigtigt supplement til biologiske indikatorer til dagligt at kontrollere, om autoklaven fungerer optimalt med hensyn til de fysiske parametre.

Indikatorer til rengøringskontrol er beregnet til daglig kontrol og rutineovervågning af rengøringskvaliteten i forbindelse med rengøring og desinfektionsprocesser i vaskedesinfektorer, så smitterisiko elimineres.

Baggrund

Biologiske indikatorer er præparationer af udvalgte mikroorganismer med høj resistens over for specifikke sterilisationsmetoder, fx damp- eller tør varme-sterilisation. Biologiske indikatorer er kalibreret til en veldefineret resistens, således at inaktivering af mikroorganismerne i sporeprøven viser, at sterilisationsprocessen har været effektiv. 

Biologiske indikatorer benyttes til validering og kontrol af sterilisationsprocesser. Alle nye sterilisatorer og nye procedurer, fx forårsaget af ændringer i sterilisationsprogram eller i godsets indpakning, bør valideres. Sterilisationsprocesserne bør herefter jævnligt kontrolleres med biologiske indikatorer fordelt i sterilisationsgodset - fortrinsvis placeret på svært tilgængelige steder for varme- og damptilførsel. På ikke-valideret udstyr bør der foretages en hyppigere kontrol med biologiske indikatorer, da sterilisationsprocessen, som følge af den manglende validering, er mere usikker. Efter eksponering sendes de biologiske indikatorer i den medfølgende frankerede svarkuvert til analyse. Analyse kan også finde sted i eget laboratorium. 

Det anbefales at anvende seks stk. biologiske indikatorer (tre stk. til små sterilisatorer) i hver cyklus ved rutinekontrol.

Kemiske indikatorer bruges dagligt og kontrollerer de kritiske parametre: temperatur, tid og damppenetrering. Resultatet ses straks ved farveændring af indikatoren, hvilket sammenholdes med aflæsningskortet. Den kemiske indikator er et supplement til de biologiske indikatorer og kan aldrig stå alene som sterilisationskontrol. Resultaterne noteres løbende på det medfølgende dokumentationsark for batch monitorering.

Rengøringsindikatorer bruges dagligt til at kontrollere de kritiske parametre: tid, temperatur, vandtryk og koncentration af vaskemidlet i vaskedesinfektorer, til brug for standard og minimalt invasiv kirurgi-instrumenter. Rengøringsindikatoren er påført et proteinholdigt testmateriale iht. ISO 15883. Efter en rengøringscyklus aflæses resultatet visuelt ved hjælp af det medfølgende aflæsningskort. Resultaterne kan løbende noteres på det medfølgende dokumentationsark. 

Brugen af indikatorer henvender sig til alle med behov for kontrol af sterilisations- og rengøringsprocesser, fx hospitaler, medicinalindustrien, primærsektoren, tandlægeklinikker og fødevareindustrien.

Kompetence

SSI Diagnostica er eneleverandør af biologiske, kemiske og rengøringsindikatorer fra firmaet Simicon til kontrol af sterilisation med damp, tør varme og formalin samt rengøring i vaskedesinfektorer. Det er desuden muligt at bestille opdyrkning af de biologiske indikatorer fra SSI Diagnostica, der straks underretter kunden, hvis der findes vækst fra én eller flere enheder. Derudover tilbydes der en abonnementsordning til små klinikker med behov for regelmæssig kontrol.    

Kvalitet

Alle indikatorer er produceret efter godkendte internationale standarder. Opdyrkningen af de eksponerede biologiske indikatorer, aflæsning af resultat og besvarelse til kunden er certificeret i overensstemmelse med DS/EN ISO 13485.   

Support

Teknisk: Info@ssidiagnostica.com, tel:, 4829 9100
Opdyrkningslaboratoriet: tel.: 4819 9160

Links til brochurer og indlægssedler vedrørende nedenstående produkter findes under de respektive produktbeskrivelser.