FÆRDIGFREMSTILLEDE SUBSTRATER

SSI Diagnostica har mange års erfaring med produktion af kvalitetsdyrkningsmedier til alle typer af laboratorier samt blodprodukter fra vores egen bestand af heste, kvæg, kaniner og får.

Vi råder over et moderne produktionsanlæg til fremstilling af alle former for mikrobiologiske dyrkningsmedier og reagenser. Produktionen er ISO 9001 og ISO 13485 certificeret.

Vores agarplader er pakket i tætsluttende folie, som sikrer, at de ikke tørrer ud.

Har du specifikke ønsker, er vi altid klar til at hjælpe dig. Kontakt os på info@ssidiagnostica.com.

øvrige Substrater

Udover vores egen produktion af dyrkningsmedier tilbyder vi også færdigfremstillede medier inkl. strålesteriliserede medier fra:

Prøvetagningsmateriale til hygiejnekontrol