øvrige Substrater

Udover vores egen produktion af dyrkningsmedier tilbyder vi også færdigfremstillede medier inkl. strålesteriliserede medier fra:

Prøvetagningsmateriale til hygiejnekontrol