Vi arbejder mod et fælles mål

SSI Diagnostica er en privat virksomhed, der bygger på et solidt fagligt fundament i kraft af vores fortid som afdeling under Statens Serum Institut. Vores ønske er at forene det bedste fra begge verdener og dermed skabe en arbejdsplads, hvor alle medarbejdere med stort engagement arbejder for at opnå vores fælles mål om at forbedre mikrobiologisk diagnostik til gavn for patienter, kunder og samfund.

Som medarbejder hos SSI Diagnostica har du stor indflydelse på din hverdag, og vores flade ledelsesstruktur gør, at du altid har mulighed for at gå til ledelsen. Vi forsøger at skabe et dynamisk arbejdsmiljø, som skaber mulighed for medarbejdernes faglige og personlige udvikling.

Vi tilstræber i alt hvad vi gør, at der er en klar sammenhæng mellem virksomhedens strategi og den måde, som de enkelte afdelinger og medarbejdere bidrager. På de to årlige medarbejderudviklingssamtaler mellem leder og hver enkelt medarbejder følger vi op på denne sammenhæng mellem virksomhedens og medarbejderens behov. Vi gør derfor også en dyd ud af, at medarbejderne hele tiden er opdateret om væsentlige aktiviteter og strategiske tiltag i virksomheden. Dette sker bl.a. gennem månedlige personalemøder og på møder ude i de enkelte afdelinger, hvor der følges op og ideer til forbedringer ofte opstår og diskuteres.

Vi har en lang række personalegoder, bl.a. fleksible arbejdstidsvilkår, adgang til lækker kantine og professionelt indrettet fitnessrum og mange sociale aktiviteter.