INDIKATORER

SSI Diagnostica tilbyder indikatorer og vejledning i at udføre proceskontrol. Det gælder biologiske, kemiske og rengøringsindikatorer, der alle kan være med til at kontrollere hvorvidt sterilisations-, desinfektions- og rengøringsprocesser er udført korrekt.

Med sterile instrumenter forhindres både krydskontaminering mellem forskellige patienter samt infektion af den enkelte patient ved invasive indgreb.