Biologiske indikatorer - autoklaver (damp)

Tilbage

Generelt

Dampsterilisation (eller autoklavering) foregår ved tilførsel af mættet vanddamp under tryk. Udover selve temperatureffekten afhænger drabet af mikroorganismer af tilstedeværelsen af mættet vanddamp. Drabet skyldes irreversibel denaturering af cellekomponenter.   Biologiske indikatorer - autoklaver (damp)

 

Produktbeskrivelse

Biologiske indikatorer til kontrol af dampsterilisation er mikroorganismer (sporer af Geobacillus stearothermophilus, oprindeligt fra ATCC 7953) præpareret på filterpapir som bæremateriale og pakket i en primær emballage bestående af gennemsigtig plastfolie og papir, som er gennemtrængeligt for damp. 

Dampindikatorerne opfylder specifikationerne fra EN ISO 11138-3, dvs. et initialkimtal på mindst 105 cfu/enhed, en D-værdi ved 121°C på mindst 1,5 min. samt en z-værdi på mindst 6°C.

Anvendelse

Typisk foretages autoklavering med en sterilisationstid på minimum 15 minutter, 121°C og 2 atmosfæres tryk eller minimum 3 minutter, 134°C og 3 atmosfæres tryk. Genstande, som steriliseres med damp, er typisk ikke varmefølsomme, fx. simple kirurgiske instrumenter, hånd- og vinkelstykker, medicinsk genbrugsudstyr, operationsudstyr med hulrum eller tekstiler. 

Sterilisationsprocessens effektivitet fremmes, hvis luften fjernes i kammeret før tilførslen af damp. Opnåelse af vakuum kan være vanskeligt. Tilbageværende luft vil besværliggøre dampens indtrængning i hulrum på instrumenter mv. Anvendelsen af biologiske indikatorer anbefales derfor både til rutinekontrol og i forbindelse med validering/revalidering af udstyret.

For ikke-valideret udstyr samt for udstyr, der ikke kører med "over-kill", anbefales rutinemæssig kontrol hver måned, og for valideret udstyr 4 gange årligt eller efter 200-400 cykler. Ved "over-kill" menes, at processen har foregået ved betingelser, der ligger ud over minimumskravene til den pågældende sterilisationsproces. 

Sortiment

Dampindikatorerne leveres i 3 eller 6 stk. pakninger. 

Artikel-
nummer 
Produkt
75621  6 stk. pakning uden dyrkning, 10CFU pr. enhed
75620  3 stk. pakning uden dyrkning, 105 CFU pr. enhed
75622  6 stk. pakning uden dyrkning, 106 CFU pr. enhed (til validering)
98406 Dyrkning af 3 stk.  
98407 Dyrkning af 6 stk. 

Desuden tilbydes en abonnementsordning til månedlig eller kvartalvis kontrol med 3 eller 6 stk. pr. pakke. Alle abonnementer har 2 halvårlige leverancer.
Denne ordning henvender sig til små klinikker (tandlæger, speciallæger mv.) med behov for regelmæssig kontrol.

Tilbage