DEC PCR kit

Tilbage

Generelt

DEC PCR kittet er et multiplex PCR system, som detekterer virulensgener fra diarréfremkaldende E. coli 1 (diarrhoeagenic E. coli, DEC). Traditionelt er dette blevet gjort vha. serotypning efterfulgt af verocytotoxin celleassays.Man har derfor tidligere overset stammer med virulensgener, der ikke har haft en serotype kendt for patogenitet. DEC Primer kittet gør det derfor muligt mere præcist at identificere patogene E. coli stammer. Kittet indeholder et primermix, som består af 8 primerpar rettet imod følgende gener: intimin (eae)verocytotoxin-1 og -2 (vtx1 og vtx2 også kaldet stx1 og stx2), varmestabilt enterotoxin, human variant (estA-human) og svine variant (estA-porcine), varmefølsomt enterotoxin (eltA), invasivt plasmid antigen (ipaH) og 16S rDNA (fungerer som intern positiv kontrol).

De vigtigste grupper af diarréfremkaldende E. coli stammer og de anvendte gener til bestemmelse heraf er nævnt nedenfor:

  • Verocytotoxin-producerende stammer (VTEC) – Identificering: Påvisning af vtx1 og vtx2.
  • ”Attaching and effacing” E. coli (A/EEC) inklusiv enteropathogen E. coli (EPEC) - Identificering: Påvisning af eae.
  • Enterotoxigene E. coli (ETEC) – Identificering: Påvisning af eltAestA-human eller estA-porcine.
  • Enteroinvasive E. coli (EIEC) – Identificering: Påvisning af ipaH.

DEC PCR kittet tillader derfor identifikation af alle disse grupper.

Produktbeskrivelse

Kittet indeholder alle nødvendige reagenser til udførelse af DEC PCR-reaktionerne. 
Kittet indeholder: TE-buffer og 10 % Chelex-100 i TE buffer til forberedelse af template, primermix, PCR Ready Mix (inklusiv loading buffer) samt to PCR positive DNA kontroller.

Der er reagenser nok til 100 PCR-reaktioner i kittet.

Anvendelse

DEC PCR kittet anvendes til in vitro diagnostik af diaréfremkaldende E. coli
Produktet kan anvendes i alle mikrobiologiske laboratorier der detekterer E. coli.

Sortiment

Vores DEC PCR sælges også som DEC Primer Mix (art. no. 62870), som kun inkluderer primermix samt to PCR positive DNA-kontroller.

Artikelnummer Produkt Antal tests Enhed 
73410  DEC PCR-kit  100  1 box 

Referencer

1 S. Persson, K.E.P. Olsen, F. Scheutz, K.A. Krogfelt and P. Gerner-Smidt. A method for fast and simple detection of major diarrhoeagenic Escherichia coliin the routine diagnostic laboratory. Clin Microbiol Infect 2007; 13: 516-524

Tilbage

Kontakt

SSI Diagnostica A/S
Herredsvejen 2
3400 Hillerød

Tel.: 4829 9100 (omstilling)
info@ssidiagnostica.com

Bestilling:
ivdbestilling@ssidiagnostica.com
Tel.: 4829 9125

Download

Indlægssedler

Brochurer