Biologiske indikatorer - formalin

Tilbage

Generelt

Formalin er en kemisk gas med alkylerende virkning, som kan dræbe mikroorganismer ved at ødelægge proteiner og nukleinsyrer.  Biologiske indikatorer - formalin

Produktbeskrivelse

SSI Diagnosticas biologiske indikatorer er mikroorganismer (sporer af Geobacillus stearothermophilus, oprindeligt fra ATCC 7953) præpareret på filterpapir som bæremateriale og pakket i en primær emballage bestående af en gennemsigtig plastfolie og papir, som er gennemtrængeligt for gas og vanddamp. 

Formalin indikatorerne er fremstillet i overensstemmelse med standarden EN ISO 11138-5 og leveres med følgende specifikationer: et initialkimtal på mindst 105 cfu/enhed samt en D-værdi på mindst 12 min. i 1 molær formaldehydopløsning ved 60 °C.

Anvendelse

Vigtige faktorer for sterilisation med formalin er gaskoncentration, relativ luftfugtighed og temperatur. Sterilisationsbetingelserne kan fx. være 70 mg/l formalin, >90% relativ fugtighed og en temperatur på 70 °C. En høj relativ luftfugtighed er afgørende for et effektivt drab. På grund af den lave sterilisationstemperatur retter processen sig mod sterilisation af varmefølsomme instrumenter som fx. endoskoper med følsom optik, medicinsk engangsudstyr eller implantater. Formalin har også været benyttet til dekontaminering af rene rum og anvendes i et vist omfang til dekontaminering af isolatorer og LAF bænke, men her kan det være svært at opretholde en tilstrækkelig høj temperatur og fugtighed. 

Ulemper ved formalinsterilisation er, at det er svært at måle og dermed at styre de fysiske parametre samt at opnå tilstrækkelig befugtning. Formalin er derudover et kræftfremkaldende stof, som irriterer slimhinderne og kan fremkalde allergi, og det er vigtigt at afgasse produkterne efter endt sterilisation. SSI Diagnostica anbefaler på grund af ovennævnte usikkerheder, at der foretages sterilisationskontrol med biologiske indikatorer for hver eneste sterilisationscyklus. Desuden anvendes biologiske indikatorer til validering/revalidering.

Sortiment

Indikatorerne leveres i 6 stk. pakninger. 

Artikel-
nummer 
Produkt 
75623  6 stk. pakning uden dyrkning, 105 CFU pr. enhed  
98407 Dyrkning af 6 stk. 

Tilbage

Kontakt

SSI Diagnostica A/S
Herredsvejen 2
3400 Hillerød

Tel.: 4829 9100 (omstilling)
info@ssidiagnostica.com

Bestilling:
ivdbestilling@ssidiagnostica.com
Tel.: 4829 9125

F.A.Q

Ofte stillede spørgsmål til Biologiske indikatorer - formalin.