Biologiske indikatorer - tørsterilisering (ovn)

Tilbage

Generelt

Sterilisation med tør varme (tørsterilisation) foregår i en ovn, hvori der bør være luftcirkulation. Det er den direkte temperatureffekt, dvs. en irreversibel denaturering af cellekomponenter, der destruerer tilstedeværende mikroorganismer. Biologiske indikatorer - tørsterilisering (ovn)

 

Produktbeskrivelse

SSI Diagnosticas biologiske indikatorer er mikroorganismer (sporer af Bacillus subtilis, DSM 13019) præpareret på et varmestabilt bæremateriale bestående af filterpapir og pakket i varmestabilt papir som primær emballage. 

Tør varme indikatorerne opfylder specifikationerne fra EN ISO 11138-4, dvs. et initialkimtal på mindst 106 cfu/enhed, en D-værdi ved 160 °C på mindst 2,5 min. samt en z-værdi på mindst 20 °C. 

Anvendelse

En typisk sterilisationsproces med tør varme forgår ved høj temperatur, fx. minimum 160 °C i 2 timer. Ikke varmefølsomme genstande, som fx. glas, forskellige undersøgelsesinstrumenter eller varmestabile materialer, kan steriliseres med tør varme. 

Det største problem ved tør varme sterilisation er opnåelsen og vedligeholdelsen af den høje temperatur jævnt fordelt i ovn og materialer. Derudover er det en ulempe, at tør varme sterillisation er en tidskrævende proces. SSI Diagnostica anbefaler anvendelsen af biologiske indikatorer til jævnlig rutinekontrol og validering/revalidering ved tør varme sterilisation. Den jævnlige rutinekontrol skal sikre, at temperaturen opretholdes i tilstrækkelig lang tid i sterilisationsgodset.

 

For ikke-valideret udstyr anbefaler SSI Diagnostica rutinemæssig kontrol hver måned, og for valideret udstyr 4 gange årligt. 

Sortiment

Tør varme indikatorerne leveres i 3 eller 6 stk. pakninger til henholdsvis små eller store sterilisatorer.
 

Artikel-
nummer 
Produkt 
75619 6 stk. pakning uden dyrkning, 106 CFU pr. enhed 
75618  3 stk. pakning uden dyrkning, 106 CFU pr. enhed  
98406 Dyrkning af 3 stk. 
98407 Dyrkning af 6 stk.  

Desuden tilbydes en abonnementsordning til månedlig eller kvartalvis kontrol med 3 eller 6 stk. pr. pakke. Alle abonnementer har 2 halvårlige leverancer.
Denne ordning henvender sig til små klinikker (tandlæger, speciallæger mv.) med behov for regelmæssig kontrol.

Tilbage