Flexicult® Urinkit (human)

Tilbage

Generelt

Et dyrkningskit til diagnosticering af urinvejsinfektioner (UVI).Flexicult<SUP>®</SUP> Urinkit (human)

Produktbeskrivelse

Samtidig med dyrkningen (kvantitering af mængden af bakterier) foretages resistensbestemmelse af den patogene bakterie overfor trimethoprim, sulfamethizol, ampicillin, nitrofurantoin og mecillinam.

Flexicult® Urinkit er udformet som en agarplade med forhøjede sider, opdelt i felter med skillevægge og et tilhørende låg. Der er ét stort tællefelt til semikvantitativ bestemmelse og 5 mindre felter med hvert deres antibiotikum.

Anvendelse

  1. Patient med mistænkt urinvejsinfektion (UVI) leverer en urinprøve
  2. Mærk prøven med patientens navn og dato
  3. Urinprøven hældes kortvarigt (5-10 sek.) over agaren i Flexicult®. Dækker urinprøven ikke alle agarfelter, vippes pladen, således at alle felter kommer i kontakt med urinprøven.
  4. Overskydende urin hældes fra henover antibiotikafelterne.
  5. Låget påsættes og agarpladen inkuberes med låget nedad ved 35 °C natten over.
  6. Pladen aflæses næste dag.

Video

(Bemærk at cookies skal være accepteret for at videoer kan afspilles)

Instruktionsvideo i tilsåning af Flexicult® Urinkit

Instruktionsvideo i aflæsning af Flexicult® Urinkit.

Aflæsning af antal bakterier/mL urin

Koloniantallet vurderes i forhold til billederne (se Flexicult brochuren under downloads). Vokser der flere bakteriearter samtidigt vurderes mængden af hver bakterie.

Eksempel:

103 cfu/mL 105 cfu/mL

Information

Yderligere information eller aftale om besøg kan fås ved henvendelse til Marianne Munk Larsen:
M 2073 9684
mml@ssidiagnostica.com

Andre forhandlere

SSI Diagnostica forhandler selv Flexicult®-produkter, men derudover findes følgende autoriserede forhandlere:

Alere A/S
Gartnerivej 44
7500 Holstebro
Tlf.: 9742 2299
Fax: 9740 1396 
alere.dk@alere.com

Mediq Danmark A/S
Kornmarksvej 15-19
2605 Brøndby
Tlf.: 3637 9110
Fax: 3637 9123
mediqdanmark@mediqdanmark.dk

Abena A/S
Egelund A 35
6200 Aabenraa
Tlf.: 7431 1818
Fax: 74 62 97 37
info@abena.dk

OneMed A/S
P.O. Pedersens Vej 16
8200 Aarhus N
Tlf.: 87 42 56 78
praksis@onemed.com

Hounisen Laboratorieudstyr A/S
Niels Bohrs Vej 49, Stilling
8660 Skanderborg
Tlf.: 86 21 08 00
salg@hounisen.com

Sortiment

Artikel-
nummer 
ProduktEnhed 
41005  Flexicult® Urinkit 12 stk. 

Tilbage

Kontakt

SSI Diagnostica A/S
Herredsvejen 2
3400 Hillerød

Tel.: 4829 9100 (omstilling)
info@ssidiagnostica.com

Ordremodtagelse:
ivdbestilling@ssidiagnostica.com
Tel.: 4829 9125

Webshop:
shop.ssidiagnostica.com