Flexicult® Urinkit

Tilbage

Generelt

Et dyrkningskit til diagnosticering af urinvejsinfektioner (UVI).

Produktbeskrivelse

Samtidig med dyrkningen (kvantitering af mængden af bakterier) foretages resistensbestemmelse af den patogene bakterie overfor trimethoprim, sulfamethizol, ampicillin, nitrofurantoin og mecillinam.

Flexicult® Urinkit er udformet som en agarplade med forhøjede sider, opdelt i felter med skillevægge og et tilhørende låg. Der er ét stort tællefelt til semikvantitativ bestemmelse og 5 mindre felter med hvert deres antibiotikum.

Anvendelse

  1. Patient med mistænkt urinvejsinfektion (UVI) leverer en urinprøve
  2. Mærk prøven med patientens navn og dato
  3. Urinprøven hældes kortvarigt (5-10 sek.) over agaren i Flexicult®. Dækker urinprøven ikke alle agarfelter, vippes pladen, således at alle felter kommer i kontakt med urinprøven.
  4. Overskydende urin hældes fra henover antibiotikafelterne.
  5. Låget påsættes og agarpladen inkuberes med låget nedad ved 35 °C natten over.
  6. Pladen aflæses næste dag.

Video

Instruktionsvideo i tilsåning af Flexicult® Urinkit

Instruktionsvideo i aflæsning af Flexicult® Urinkit.

Aflæsning af antal bakterier/mL urin

Koloniantallet vurderes i forhold til billederne (se Flexicult brochuren under downloads). Vokser der flere bakteriearter samtidigt vurderes mængden af hver bakterie.

Eksempel:

103 cfu/mL 105 cfu/mL

Information

Yderligere information eller aftale om besøg kan fås ved henvendelse til Marianne Munk Larsen:
M 2073 9684
mml@ssidiagnostica.com

Andre forhandlere

SSI Diagnostica forhandler selv Flexicult®-produkter, men derudover findes følgende autoriserede forhandlere:

Alere A/S
Gartnerivej 44
7500 Holstebro
Tlf.: 9742 2299
Fax: 9740 1396 
alere.dk@alere.com

Mediq Danmark A/S
Kornmarksvej 15-19
2605 Brøndby
Tlf.: 3637 9110
Fax: 3637 9123
mediqdanmark@mediqdanmark.dk

Abena A/S
Egelund A 35
6200 Aabenraa
Tlf.: 7431 1818
Fax: 74 62 97 37
info@abena.dk

OneMed A/S
P.O. Pedersens Vej 16
8200 Aarhus N
Tlf.: 87 42 56 78
praksis@onemed.com

Hounisen Laboratorieudstyr A/S
Niels Bohrs Vej 49, Stilling
8660 Skanderborg
Tlf.: 86 21 08 00
salg@hounisen.com

Sortiment

Artikel-
nummer 
ProduktEnhed 
41005  Flexicult® Urinkit 12 stk. 

Tilbage

Kontakt

SSI Diagnostica A/S
Herredsvejen 2
3400 Hillerød

Tel.: 4829 9100 (omstilling)
info@ssidiagnostica.com

Bestilling:
ivdbestilling@ssidiagnostica.com
Tel.: 4829 9125