Salmonella H antisera

Tilbage

Generelt

H-antigenerne er termolabile flagelproteiner. Salmonella slægten består hovedsagelig af difasiske stammer, d.v.s., at bakterierne kan udtrykke to forskellige faser. En mindre del af stammerne er monofasiske, d.v.s., at de kun udtrykker en fase. Der er også stammer som udtrykker enten R-faser eller en tredje fase. Endelig består en meget lille del af slægten af nonmotile stammer (S. Gallinarum og S. Pullorum), hvilket vil sige, at de ikke har nogen flageller og derfor ikke udtrykker nogen flagelantigener. Alle SSI Diagnostica´s H-antisera er polyklonale og produceret ved immunisering af kaniner med dræbt Salmonella kultur. Serum er herefter testet for specificitet og absorberet for eventuelle O- og H-krydsreaktioner. SSI Diagnostica kan levere Poly H, H-fase pool, H-fase, H-faktor og H:R-fase antisera til objektglasagglutination samt H-faseantisera til faseinversion på sværmagarplader (både som enkelt og pool antisera). I modsætning til antisera til objektglasagglutination er faseinversions antisera højtitrede. Faseinversionsantisera er derfor uegnede til objektglasagglutination og antisera til objektglasagglutination uegnede til faseinversion.<i>Salmonella</i> H antisera

Produktbeskrivelse

Alle Salmonella antisera i kataloget er ”ready-to-use” produkter. H-fase pool antisera sælges både i flasker a 1 mL (50 reaktioner) og 3 mL (150 reaktioner). De resterende H-sera til objektglasagglutination sælges kun i flasker a 3 mL. Faseinversionssera sælges også i flasker a 3 mL, hvilket er nok til 30 reaktioner ved brug af 100 µL serum og 10 mL sværmagar pr. faseinversion.

Anvendelse

Ved brug af Salmonella H antiserum til objektglasagglutination tages kultur fra kanten af Salmonella-sværmen og blandes med ca. 20 µL antiserum. Objektglasset vippes forsigtigt frem og tilbage og resultatet aflæses inden for 5-10 sekunder. 

Ved brug af Salmonella H faseantiserum til faseinversion blandes ca. 100 µL antiserum med 10 mL sværmagar i en petriskål med en diameter på 6 cm. Petriskålen stilles på niveaubord ved stuetemperatur til mediet er afkølet. Der overføres Salmonella kultur fra fast medie til midten af petriskålen uden at bryde overfladen på sværmagaren og petriskålen stilles ved 370C natten over. Næste dag serotypes der vha. objektglasagglutination med kultur fra kanten af den udvoksede Salmonella-sværm, som beskrevet ovenfor. 

Fremgangsmåde: Ved H-typning vil man oftest starte med at bestemme første fase fra en Salmonella kultur taget fra sværmagarplade uden faseinversionsserum. Der tages kultur fra kanten af sværmen og der testes for agglutination med først H-fase pool antisera og derefter med de relevante H-fase og H-faktor antisera. Anden fase fremelskes ved at hæmme første fase med faseinversionsserum og anden fasen bestemmes herefter som beskrevet for første fase. 

Eksempel: En kultur af S. Typhimurium (1,4,[5],12:i:1,2) vil udtrykke enten første-fase-antigenet, i, eller anden-fase-antigenet, 1,2. Udtrykker kulturen antigenet, i, ved den primære typning (uden antiserum i sværmagaren), vil der observeres agglutination med serum HMA og herefter med H:i. Anden fase (1,2) fremelskes herefter ved at dyrke kulturen på en 
sværmagarplade indeholdende faseinversionssera SG2, (et SG pool antiserum) der hæmmer bakterier som udtrykker flagelantigen i. Sværmen på dette medium vil agglutinere med HMD og H:2. Det kan også være anden-fase-antigenet, som udtrykkes ved den primære typning. I dette tilfælde skal man hæmme anden fase vha. faseinversionsserum SG6 for at kunne bestemme første fase. Endelig er der nogle tilfælde, hvor bakterier, der udtrykker første og anden fase, er ligeligt repræsenteret i kulturen og den primære typning (uden antiserum i sværmagaren) vil derfor vise agglutination med både antiserum HMA, HMD, H:i og H:2.

Sortiment

Følgende H-antisera til objektglasagglutination og faseinversion tilbydes:

H multi phase antisera

Artikel-
nummer 
ProduktReagerer
med faktor:
Antal
tests 
Enhed
40290 Poly H a b c d i
z10 E G k L 
r z y Z4 1 
z6 z29
150 3 mL flaske
73520 Poly H a b c d i 
z10 E G k L 
r z y Z4 1 
z6 z29
50 1 mL flaske
40291  HMA  a b c d i 
z10 
150  3 mL flaske
73530  HMA  a b c d i 
z10  
50 1 mL flaske
40292  HMB  E G  150  3 mL flaske
73531  HMB  E G   50  1 mL flaske
40293  HMC  k L r z y 
Z4 
150  3 mL flaske
73532  HMC  k L r z y 
Z4 
50  1 mL flaske
40294  HMD      1,2 1,5 1,6 
1,7 z6 
150  3 mL flaske
73533  HMD  1,2 1,5 1,6 
1,7 z6  
50  1 mL flaske
40295  HME  z29 z35 z38 z39 z41 
z42 
150  3 mL flaske
73534  HME  z29 z35 z38 z39 z41 
z42  
 50 1 mL flaske
40296  HMF  z27 z36 z52 z53 z54 
z55 z56 z57 
150  3 mL flaske
73535  HMF  z27 z36 z52 z53 z54 
z55 z56 z57  
50  1 mL flaske
48953  HMG  z44 z60 z61 z64 z65 
z67 z68  
150  3 mL flaske
73536  HMG  z44 z60 z61 z64 z65 
z67 z68  
50  1 mL flaske
40297  H:L  Alle faser med l 150  3 mL flaske
73537  H:L  Alle faser med l 50  1 mL flaske
40298  H:E  Alle faser med e 150  3 mL flaske
73538  H:E  Alle faser med e 50  1 mL flaske
40299  H:G  Alle faser med g og m,t 150  3 mL flaske
73539  H:G  Alle faser med g og m,t  50  1 mL flaske
40366  H:Z4  Alle faser med z4 150  3 mL flaske
73540 H:Z4 Alle faser med z4 50 1 mL flaske
22667 H:q,s,t,p,u q,s,t,p,u 150 3 mL flaske
73542 H:q,s,t,p,u q,s,t,p,u 50 1 mL flaske
91024 H:G÷H:m,t Alle faser med g (ikke m,t) 50 1 mL flaske

H phase antisera

Artikel-
nummer
ProduktAntal
test 
Enhed 
40300  H:a  150  3 mL flaske
23847  H:b  150  3 mL flaske
40301  H:c  150   3 mL flaske 
23849  H:d  150   3 mL flaske 
53844  H:e,h  150   3 mL flaske
53824  H:e,n,x  150   3 mL flaske
53825  H:e,n,z15  150   3 mL flaske
23850  H:i  150   3 mL flaske 
40303  H:k  150   3 mL flaske  
40304  H:r  150   3 mL flaske  
40305  H:y  150   3 mL flaske
40306  H:z  150   3 mL flaske
40307  H:z6  150   3 mL flaske
40308  H:z10  150  3 mL flaske  
40309  H:z29  150  3 mL flaske
40310  H:z35  150 3 mL flaske
40311  H:z36  150  3 mL flaske 
40312  H:z38  150  3 mL flaske
40313  H:z39  150  3 mL flaske  
40314  H:z41  150  3 mL flaske 
40315  H:z42  150  3 mL flaske
40316  H:z44  150  3 mL flaske
40317 H:z52 150 3 mL flaske
40318 H:z53 150 3 mL flaske
40319 H:z54 150 3 mL flaske
40320 H:z55 150 3 mL flaske
40321 H:z57 150 3 mL flaske
40609 H:z60 150 3 mL flaske
40322 H:z61 150 3 mL flaske
40323 H:z64 150 3 mL flaske
40324 H:z65 150 3 mL flaske
40325 H:z67 150 3 mL flaske
52233 H:z68 150 3 mL flaske
40326 H:z71 150 3 mL flaske
40327 H:z81 150 3 mL flaske
40328 H:z83 150 3 mL flaske
57544 H:z91 150 3 mL flaske

H factor antisera

Artikel-
nummer
ProduktAntal
test 
Enhed
40331  H:f  150  3 mL flaske
40329  H:h  150  3 mL flaske
40332  H:m  150  3 mL flaske
40333  H:p  150  3 mL flaske
40334  H:q  150  3 mL flaske
40335  H:s  150  3 mL flaske
40336  H:t  150  3 mL flaske
40337  H:u  150  3 mL flaske
40338  H:v  150  3 mL flaske
40339  H:w  150  3 mL flaske
40330  H:x  150  3 mL flaske
40340  H:2  150  3 mL flaske
40341  H:5  150  3 mL flaske
40342  H:6  150  3 mL flaske
40343  H:7  150  3 mL flaske
40344 H:z13 150 3 mL flaske
40345 H:z15 150 3 mL flaske
40346 H:z16 150 3 mL flaske
40347 H:z23 150 3 mL flaske
40348 H:z24 150 3 mL flaske
40349 H:z28 150 3 mL flaske
40350 H:z32 150 3 mL flaske
40351 H:z51 150 3 mL flaske

H:R-phase antisera

Artikel-
nummer 
Produkt Antal
test 
Enhed 
40352  H:Rj  150  3 mL vial 
40353  H:Rz27  150  3 mL vial  
40354  H:Rz33  150  3 mL vial  
52234  H:Rz34  150  3 mL vial  
40355  H:Rz37  150  3 mL vial  
40356  H:Rz40  150  3 mL vial  
40357  H:Rz43  150  3 mL vial  
40358  H:Rz45  150  3 mL vial  
40359  H:Rz56  150  3 mL vial  
48961  H:Rz59  150  3 mL vial  
48959  H:Rz66  150  3 mL vial  
40360  H:Rz72  150  3 mL vial  
40610  H:Rz74  150  3 mL vial  
40361  H:Rz76  150  3 mL vial 
40362  H:Rz77  150  3 mL vial 
52235  H:Rz79  150  3 mL vial 

SG mixtures

Artikel-
nummer 
Produkt Til inversion 
af: 
Antal
test 
Enhed 
40363  SG 1  a + b +c +z10  30  3 mL flaske
40364  SG 2  d + i +e,h  30  3 mL flaske
40365  SG 3  k + y + L*  30  3 mL flaske
40367  SG 5  e,n,x + e,n,z15  30  3 mL flaske
40368  SG 6  1* + z6  30  3 mL flaske
40369  SGG  Alle faser, der har 
enten g eller m,t 
30  3 mL flaske
40370  SGZ4  z4,z23 + z4,z24 + z4,z32  30  3 mL flaske

L*: Alle faser med l
1*: 1,2 1,5 1,6 1,7

H faseantisera til faseinversion

Artikel-
nummer 
Produkt Antal
test 
Enhed 
86865  H:i  30  3 mL flaske
40381  H:r  30  3 mL flaske
40382  H:z  30  3 mL flaske
40383  H:z29  30  3 mL flaske
53950  H:Rz34  30  3 mL flaske
40384  H:z35  30  3 mL flaske
40385  H:z36  30  3 mL flaske
40386  H:z38  30  3 mL flaske
40387  H:z39  30  3 mL flaske
40388  H:z41  30  3 mL flaske
40389  H:z42  30  3 mL flaske 
40390  H:z44  30  3 mL flaske
40391  H:z52  30  3 mL flaske
40392 H:z53  30  3 mL flaske
40393  H:z54  30  3 mL flaske  
40394  H:z55  30  3 mL flaske  
40395  H:z57  30  3 mL flaske  
48957  H:Rz59  30  3 mL flaske  
40396  H:z60  30  3 mL flaske  
40397  H:z61  30  3 mL flaske  
40398 H:z64 30 3 mL flaske 
40399 H:z65 30 3 mL flaske 
48955 H:Rz66 30 3 mL flaske 
48958 H:z67 30 3 mL flaske 
53951 H:z68 30 3 mL flaske 
40401 H:z81 30 3 mL flaske 
40402 H:z83 30 3 mL flaske

Tilbage

Kontakt

SSI Diagnostica A/S
Herredsvejen 2
3400 Hillerød

Tel.: 4829 9100 (omstilling)
info@ssidiagnostica.com

Bestilling:
ivdbestilling@ssidiagnostica.com
Tel.: 4829 9125

F.A.Q

Ofte stillede spørgsmål til Salmonella H antisera.