Kemiske indikatorer til autoklaver (damp)

Tilbage

Generelt

Dampsterilisation (eller autoklavering) foregår ved tilførsel af mættet vanddamp under tryk. Udover selve temperatureffekten afhænger drabet af mikroorganismer af tilstedeværelsen af mættet vanddamp. Drabet skyldes irreversibel denaturering af cellekomponenter. Kemiske indikatorer til autoklaver (damp)

 

Produktbeskrivelse

Kemiske indikatorer (KI) registrerer flest mulige relevante sterilisationsparametre som f.eks. luftuddrivnings- og damppenetrationsevne, temperatur, tryk og tid. Kemiske indikatorer består af en farvet kemisk forbindelse, som er afsat som pletter på en papirstrip. Denne kemiske forbindelse har den egenskab, at den skifter farve fra lys blå til sort, når værdien, af de for sterilisationen kritiske fysiske parametre, er opnået. 

Kemiske indikatorer er et godt supplement til biologiske indikatorer og skal anvendes dagligt, til at give et hurtigt svar på, om de kritiske parametre har været korrekte under steriliseringen, men de kan ikke erstatte biologiske indikatorer. Kun sidstnævnte kan anvendes til at måle sterilisationsprocessens effektivitet.

Kemiske indikatorer er klasse 5 indikatorer, der er fremstillet i overensstemmelse med kravene i standarden ISO 11140-1.

Anvendelse

Ved enhver sterilisationsproces skal det kontrolleres, at værdien af de kritiske fysiske parametre såsom temperatur, tid og evt. tryk er opnået på udskriften fra sterilisatoren. Afvigelser fra de fastlagte parametre skal straks medføre klarlæggelse af årsagen og korrektion af fejlen. 

Anvendelse af kemiske indikatorer vil yderligere dokumentere, at værdien af de kritiske parametre også er opnået inde ved de emner der er autoklaveret. Derfor skal de kemiske indikatorer anbringes på de steder, hvor det anses for vanskeligt at sterilisere. 

Efter endt sterilisationsproces kan den kemiske indikator straks aflæses for korrekt farveomslag. Kun hvis den kemiske indikator er skiftet fuldkommen til slutfarven, kan resultatet tolkes, som de kritiske parameterværdier er nået i processen på det sted, hvor den kemiske indikator har været anbragt.  

KI kan anvendes med forskellige typer af PCD'er (Process Challenge Device) afhængig af autoklavetype. PDC’en bør udskiftes efter 200 kørsler.

Sortiment

Artikel-
nummer 
Produkt Enhed 
83161  Kemisk indikator til damp + PCD 
(PP/PTFE 2x3x1500mm slange) til Class B autoklave 
200 stk.
90242 Kemisk indikator til damp til Class N og Class S autoklave 200 stk.

Tilbage

Kontakt

SSI Diagnostica A/S
Herredsvejen 2
3400 Hillerød

Tel.: 4829 9100 (omstilling)
info@ssidiagnostica.com

Bestilling:
ivdbestilling@ssidiagnostica.com
Tel.: 4829 9125