Tandklinikker

Tilbage

Med den seneste udgave af Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for Tandklinikker, fremgår det blandt andet, at:

Der skal udføres kvalitetskontrol af sterilisationen mindst hver 3. måned samt efter reparation og driftstop med anvendelse af biologiske indikatorer (sporeprøver). Der anvendes 3-6 sporeprøver, afhængigt af sterilisatorens størrelse.

• Der mindst én gang dagligt bør anvendes en multivariabel kemisk indikator for kontrol af fx temperatur, tid, tryk, damppenetration og luftuddrivning.

SSI Diagnostica kan tilbyde biologiske indikatorer fra Simicon samt kemiske indikatorer fra Simicon og Crosstex. De biologiske indikatorer sælges i pakker med 3 eller 6 stk. sporeprøver, men kan også fås som favorable abonnementsordninger, der gør det lettere at opfylde kravene.

Læs mere i SSI Diagnosticas vejledning til tandklinikker.

Tilbage

Kontakt

SSI Diagnostica A/S
Herredsvejen 2
3400 Hillerød

Tel.: 4829 9100 (omstilling)
info@ssidiagnostica.com

Bestilling:
ivdbestilling@ssidiagnostica.com
Tel.: 4829 9125

Download

Indlægssedler

Brochurer