Pneumokok antisera til Neufeld

Tilbage

Generelt

Pneumokokker er omgivet af en kapsel, der består af gentagne enheder af polysakkarider. Sammensætningen af polysakkarider definerer serotypen. Til dato er der beskrevet 91 pneumokok serotyper, og flere er på vej. De 91 serotyper inddeles i 25 typer og 21 grupper. Hver gruppe indeholder mellem 2-5 serotyper, der ligner hinanden meget.Pneumokok antisera til Neufeld

Produktbeskrivelse

Pool, type, gruppe og faktor antisera er fremstillet ved immunisering af kaniner med dræbte hele celler. 
Pool antisera er en blanding af antisera. 
Pool A-I indeholder antisera mod alle serotyper, mens Pool P-T er blandinger af antisera mod de 23-valente vaccine serotyper. Ved at kombinere de to Pool systemer (Pneumotest produkterne) kan man nemt serotype de 23 serotyper til type- hhv. gruppeniveau.

Indeholder antisera mod:

Pool A: Type 1,2,4,5 Gruppe 18 
Pool B: Type 3,8 Gruppe 6,19 
Pool C: Type 20,31,40 Gruppe 7,24 
Pool D: Type 36,37 Gruppe 9,11,16 
Pool E: Type 21,39 Gruppe 10,12,33 
Pool F: Type 27 Gruppe 17,22,32,41 
Pool G: Type 29,34,42 Gruppe 35,47 
Pool H: Type 13,14 Gruppe 15,23,28 
Pool I: Type 38,43,44,45,46,48 Gruppe 25 
Pool P: Type 1,14 Gruppe 7,19 
Pool Q: Gruppe 6,18,23 
Pool R: Type 3,4 Gruppe 9,12 
Pool S: Type 5,8 Gruppe 10,15,17 
Pool T: Type 2,20 Gruppe 11,22,33 

Typeantisera reagerer specifikt med den pågældende serotype. 
Gruppe antisera er specifikke antisera rettet mod alle serotyper i pågældende gruppe. Den endelige identifikation af serotyperne i gruppen udføres ved serotypning med faktor antisera. Kombinationen af resultaterne definerer serotypen. 
Alle produkterne er absorberet fri for krydsreaktioner, dog er faktor sera kun absorberet fri for krydsreaktioner indenfor gruppen. I enkelte nedenstående tilfælde er det ikke muligt, at fremstille et specifikt antiserum uden tab af titer på det homologe antistof. Derfor kan følgende krydsreaktioner forekomme:

Antiserum krydsreagerende type

Gruppe 25: 38
Type 29: 35B 
Gruppe 35: 42, 47F 
Type 42: 20, 31, 33A, 35A, 35B, 35C 
Hvert produkt leveres i hætteglas med 1 mL antiserum klar til brug, svarende til ca. 300 tests.

Anvendelse

Pool, type, gruppe og faktor antisera anvendes i kapselsvulst reaktionen også kaldet Neufeld testen. Lige dele af antiserum og bakteriekultur blandes på et objektglas. I fasekontrastmikroskop vil en positiv reaktion vise sig ved, at kapslen, der omgiver pneumokokken svulmer op og bliver synlig. Bakterierne vil ofte også agglutinere.

Sortiment

De 14 pools kan købes enkeltvis eller 12 af dem samlet i Pneumotest-kittet. Der findes 25 type antisera, 21 gruppe antisera og 64 faktor antisera.

Pool antisera

Artikel-
nummer 
Produkt Reagerer 
med type: 
Antal
tests 
Enhed 
16725  Pool A  1,2,4,
5,18F,18A,
18B,18C 
300  1 mL flaske 
16728  Pool B  3,6A,6B,
6C,6D,8,19F,19B,
19C 
300  1 mL flaske  
16730  Pool C  7F,7A,7B,
7C,20,24F,
24A,24B,31,
40 
300  1 mL flaske  
16731  Pool D  9A,9L,9N,
9V,11F,11A,
11B,11C,11D,
16F,16A,36,
37 
300  1 mL flaske  
16733  Pool E  10F,10A,10B,
10C,12F,12A,
12B,21,33F,
33A,33B,33C,
33D,39 
300  1 mL flaske  
16734 Pool F 17F,17A,22F,
22A,27,32F,
32A,41F,41A
300 1 mL flaske 
16735 Pool G 29,34,35F,
35A,35B,35C,
42,47F,47A
300 1 mL flaske 
16736 Pool H 13,14,15F,
15A,15B,15C,
23F,23A,23B,
28F,28A
300 1 mL flaske 
16737 Pool I 25F,25A,38,
43,44,45,
46,48
300 1 mL flaske
16739 Pool P 1,7F,7A,
7B,7C,14,
19F,19A,19B,
19C
300 1 mL flaske 
16740 Pool Q 6A,6B,6C,6D
18F,18A,18B,
18C,23F,23A,
23B
300 1 mL flaske
16741 Pool R 3,4,9A,
9L,9N,9V
12F,12A,12B
300 1 mL flaske 
16742 Pool S 5,8,10F,
10A,10B,10C,
15F,15A,15B,
15C,17F,17A
300 1 mL flaske 
16743 Pool T 2,11F,11A,
11B,11C,11D,
20,22F,22A,
33F,33A,33B,
33C,33D
300 1 mL flaske 

Type antisera

Artikel-
nummer 
Produkt Inkl. i pool Antal
tests 
Enhed 
16744  Type 1  A,P  300  1 mL flaske 
16745  Type 2  A,T  300  1 mL flaske  
16746  Type 3  B,R  300  1 mL flaske  
16747  Type 4 A,R  300  1 mL flaske  
16748  Type 5  A,S  300  1 mL flaske  
16751  Type 8  B,S  300  1 mL flaske  
16752  Type 13  300  1 mL flaske  
16753  Type 14  H,P  300  1 mL flaske  
16754  Type 20  C,T  300  1 mL flaske  
16755  Type 21  300  1 mL flaske  
16756  Type 27  300  1 mL flaske  
16757  Type 29  300  1 mL flaske  
16758  Type 31  300  1 mL flaske  
16759 Type 34 G 300 1 mL flaske  
16760 Type 36 D 300 1 mL flaske  
16761 Type 37 D 300 1 mL flaske  
16762 Type 38 I 300 1 mL flaske  
16763 Type 39 E 300 1 mL flaske  
16764 Type 40 C 300 1 mL flaske  
16765 Type 42 G 300 1 mL flaske  
16766 Type 43 I 300 1 mL flaske  
16767 Type 44 I 300 1 mL flaske  
16769 Type 45 I 300 1 mL flaske  
16770 Type 46 I 300 1 mL flaske  
16771 Type 48 I 300 1 mL flaske  

Gruppe antisera

Artikel-
nummer 
Produkt Reagerer 
med type: 
Inkl. 
i pool 
Antal
tests 
Enhed 
16900  Gruppe 6  6A,6B,6C,6D  B,Q  300  1 mL
flaske 
16902  Gruppe 7  7F,7A,7B,
7C 
C,P  300  1 mL
flaske  
16903  Gruppe 9  9A,9L,9N,
9V 
D,R  300  1 mL
flaske  
16904  Gruppe 10  10F,10A,10B,
10C 
E,S  300  1 mL
flaske  
16905  Gruppe 11  11F,11A,11B,
11C,11D 
D,T  300  1 mL
flaske  
16906  Gruppe 12  12F,12A,12B  E,R  300  1 mL
flaske  
16907  Gruppe 15  15F,15A,15B,
15C 
H,S  300  1 mL
flaske  
16908  Gruppe 16  16F,16A  300  1 mL
flaske  
16909  Gruppe 17  17F,17A  F,S  300  1 mL
flaske  
16910  Gruppe 18  18F,18A,18B,
18C 
A,Q  300  1 mL
flaske  
16911  Gruppe 19  19F,19A,19B,
19C 
B,P  300  1 mL
flaske  
16912  Gruppe 22  22F,22A  F,T  300  1 mL
flaske  
16913  Gruppe 23  23F,23A,23B  H,Q  300  1 mL
flaske  
16914 Gruppe 24 24F,24A,24B C 300 1 mL
flaske
16915 Gruppe 25 25F,25A I 300 1 mL
flaske
16916 Gruppe 28 28F,28A H 300 1 mL
flaske 
16917 Gruppe 32 32F,32A F 300 1 mL
flaske 
16918 Gruppe 33 33F,33A,33B,
33C,33D
E,T 300 1 mL
flaske 
16919 Gruppe 35 35F,35A,35B,
35C
G 300 1 mL
flaske 
16920 Gruppe 41 41F,41A F 300 1 mL
flaske 
16921 Gruppe 47 47F,47A G 300 1 mL
flaske 

Faktor antisera

Artikel-
nummer 
Produkt Reagerer 
med type: 
Antal
tests 
Enhed 
16922  Faktor 6a  33D  300  1 mL flaske 
16923  Faktor 6b  6A  300  1 mL flaske  
16924  Faktor 6c  6B,6D  300  1 mL flaske  
73266  Faktor 6d  6C,6D  300  1 mL flaske  
16925  Faktor 7b  7F,(7A)  300  1 mL flaske  
16926  Faktor 7c 7A  300  1 mL flaske  
16927  Faktor 7e  7B  300  1 mL flaske  
16931  Faktor 7f  7C  300  1 mL flaske  
16933  Faktor 7h  19B,19C  300  1 mL flaske  
16934  Faktor 9b  9L,9N  300  1 mL flaske  
16935  Faktor 9d  9A,9V  300  1 mL flaske  
16936  Faktor 9e  9N  300  1 mL flaske  
16937  Faktor 9g  9V  300  1 mL flaske  
16939  Faktor 10b  10F,10B,10C  300  1 mL flaske  
16940  Faktor 10d  10A,10B  300  1 mL flaske  
16941  Faktor 10f  10C  300  1 mL flaske  
16942  Faktor 11b  11F,11B,11C,
11D 
300  1 mL flaske  
16944  Faktor 11c  11A,11C,11D  300  1 mL flaske  
16945  Faktor 11f  11B,11C  300  1 mL flaske  
16946  Faktor 11g  11F,11B  300  1 mL flaske  
16947 Faktor 12b 12F,12B 300 1 mL flaske
16948  Faktor 12c  12A,12B  300  1 mL flaske  
16949  Faktor 12e  12B  300  1 mL flaske  
16950  Faktor 15b  15F,15B  300  1 mL flaske  
16951 Faktor 15c  15F,15A  300  1 mL flaske  
16952  Faktor 15e  15B,15C  300  1 mL flaske  
16953  Faktor 15h  15B  300  1 mL flaske  
16954  Faktor 16b  16F  300  1 mL flaske  
16955  Faktor 16c  16A  300  1 mL flaske  
16956  Faktor 17b  17F  300  1 mL flaske  
16957  Faktor 17c  17A  300  1 mL flaske  
16958  Faktor 18c  18F,18C  300  1 mL flaske  
16959  Faktor 18d  18A  300  1 mL flaske  
16960  Faktor 18e  18F,18B,18C  300  1 mL flaske  
16961  Faktor 18f  18F  300  1 mL flaske  
16962  Faktor 19b  19F  300  1 mL flaske  
16963 Faktor 19c 19A 300 1 mL flaske 
16964 Faktor 19f 19C 300 1 mL flaske 
16965 Faktor 20b 33A 300 1 mL flaske 
16966 Faktor 22b 22F 300 1 mL flaske 
16967 Faktor 22c 22A 300 1 mL flaske 
16968 Faktor 23b 23F 300 1 mL flaske 
16969 Faktor 23c 23A 300 1 mL flaske 
16970 Faktor 23d 23B 300 1 mL flaske 
16971 Faktor 24c 24A 300 1 mL flaske 
16972 Faktor 24d 24F,24A 300 1 mL flaske 
16973 Faktor 24e 24B 300 1 mL flaske 
16974 Faktor 25b 25F 300 1 mL flaske 
16975 Faktor 25c 25A 300 1 mL flaske 
16976 Faktor 28b 28F 300 1 mL flaske 
16977 Faktor 28c 28A 300 1 mL flaske 
16978 Faktor 29b 35B 300 1 mL flaske 
16979 Faktor 32a 32F,32A 300 1 mL flaske 
16980 Faktor 32b 32A 300 1 mL flaske 
16981 Faktor 33b 33F,33A 300 1 mL flaske 
16982 Faktor 33e 33C 300 1 mL flaske 
16983 Faktor 33f 33B,(33C),33D 300 1 mL flaske 
16984 Faktor 35a 35F,35A,35B,35C 300 1 mL flaske
16986 Faktor 35b 35F 300 1 mL flaske 
16992 Faktor 35c 35A,35B,35C 300 1 mL flaske 
16994 Faktor 41a 41F,41A 300 1 mL flaske 
16995 Faktor 41b 41F 300 1 mL flaske
16996 Faktor 42a 35C 300 1 mL flaske 
16997 Faktor 43b 47A 300 1 mL flaske 
16998 Faktor 47a 47F,47A 300 1 mL flaske 

Tilbage

Kontakt

SSI Diagnostica A/S
Herredsvejen 2
3400 Hillerød

Tel.: 4829 9100 (omstilling)
info@ssidiagnostica.com

Ordremodtagelse:
ivdbestilling@ssidiagnostica.com
Tel.: 4829 9125

Webshop:
shop.ssidiagnostica.com