PSEUDOMONAS-CF-IgG ELISA kit

Tilbage

Klinisk relevans

Ved infektion med P. aeruginosa dannes der antistoffer i blodet. Det er muligt, at skelne en kronisk P. aeruginosa infektion fra en ikke kronisk infektion ved måling af IgG antistof niveauet i human serum. Dette er relevant i relation til cystisk fibrose patienter. Oplysning om antistofniveauet kan hjælpe klinikeren med at afgøre, om patienten skal i antibiotikabehandling eller ej.PSEUDOMONAS-CF-IgG ELISA kit

Produktbeskrivelse

Pseudomonas-CF-IgG ELISA Kit fra SSI Diagnostica er beregnet til måling af IgG niveau i humant serum fra CF patienter. Antigenerne som anvendes til coatning af ELISA pladen er en blanding af antigener fra P. aeruginosa serotype 0-1 til 0-17. Standard antiserum er en pool af antistoffer rettet mod P. aeruginosa. Alle andre reagenser i kittet er traditionelle ELISA reagenser.

SSI Diagnostica har et tæt samarbejde med klinisk mikrobiologisk afdeling på Rigshospitalet, der oprindeligt har udviklet testen.

Anvendelse

ELISA pladen coates med antigen blandingen. Der vaskes, blokeres og vaskes. De 4 fortyndinger af standard antiserum og patientprøven (dobbeltkontrol) tilsættes ELISA brøndene. Det sekundære antistof påføres og der vaskes, hvorefter substratet reagerer. Reaktionen stoppes og resultatet aflæses. Resultatet af patientprøven beregnes udfra standard-kurven og vurderes i relation til resultatet af dyrkningen.

Support

Klinisk support: Humane sera der giver uforklarlige resultater kan sendes til Klinisk mikrobiologisk afd./dansk CF center, Rigshospitalet, for yderligere undersøgelse. 

Teknisk support: Henvendelser vedrørende brug af vores produkt bedes rettet til SSI Diagnostica, info@ssidiagnostica.com, 48299178. 
 

Sortiment

Artikel-
nummer 
Produkt Antal
tests 
Enhed 
64742  Pseudomonas-CF-IgG kit  96  1 boks 
60899  Pseudomonas-CF-IgG, antigen pool, frysetørret  200  9 mg 
60900  Pseudomonas-CF-IgG standard control serum  200  0,1 mL 

Tilbage

Kontakt

SSI Diagnostica A/S
Herredsvejen 2
3400 Hillerød

Tel.: 4829 9100 (omstilling)
info@ssidiagnostica.com

Bestilling:
ivdbestilling@ssidiagnostica.com
Tel.: 4829 9125