Rengøringsindikatorer

Tilbage

Generelt

Rengøringsindikatorer bruges dagligt til at kontrollere effekten af rengøringen og desinfektionen i vaskedisinfektorer til rengøring af standard og minimalt invasiv kirurgi-instrumenter. Det er de kritiske parametre: tid, temperatur, vandtryk og koncentration af vaskemidlet der monitoreres. Rengøringsindikatorer

Produktbeskrivelse

Rengøringsindikatoren er påført et materiale bestående af kunstigt blod iht. ISO 15883. Efter en rengøringscyklus aflæses resultatet visuelt ved hjælp af det medfølgende aflæsningskort. Resultaterne kan løbende noteres på et dokumentations ark. 
Brugen af indikatorer henvender sig til alle med behov for kontrol af rengøringsprocesser fx. hospitaler, medicinalindustrien, primærsektoren, tandlægeklinikker og fødevareindustrien.

Anvendelse

Det anbefales, at effekten af rengøringsprocessen kontrolleres ved hver kørsel, således at smitterisikoen minimeres. Dette gøres ved at placere en rengøringsindikator i én af de 3 typer af rengøringssimulatorer - PCD (Process Challenge Device), der simulerer penetrationskravene for enten komplekse hule instrumenter (MIS), udstyr med begrænset åbninger eller det massive porøse gods.
Afhængig af den valgte PCD placeres denne på et repræsentativt sted i vaskedisinfektoren eller tilsluttes en repræsentativ rengøringsdyse.

Efter endt rengøringscyklus tages rengøringsindikatoren ud og kontrolleres visuelt, at der ikke findes spor af testmaterialet på indikatoren.  

Sortiment

Indikatorerne leveres i 50 stk. pakninger.

Artikel-
nummer 
Produkt
86644  50 stk. pakning rengøringsindikator
97052  50 stk. Rengøringsindikatorer til bækkenkogere
86648  1 stk. PCD – metal æske (Rengøringssimulator til kirurgiske instrumenter)
86646  1 stk. PCD – slange (Rengøringssimulator til MIS instrumenter) 
83247  1 stk. Rengøringssæt indeholdende 50 stk. rengøringsindikatorer, 2 stk. PCD – (PP) æsker (1 gul og 1 blå) og 1 stk. PDC slange. 
86649  1 stk. PCD (PP) æske - gul (Rengøringssimulator til kirurgiske instrumenter) 
86650  1 stk. PCD (PP) æske – blå (Rengøringssimulator til udstyr med begrænset åbninger) 

Tilbage

Kontakt

SSI Diagnostica A/S
Herredsvejen 2
3400 Hillerød

Tel.: 4829 9100 (omstilling)
info@ssidiagnostica.com

Bestilling:
ivdbestilling@ssidiagnostica.com
Tel.: 4829 9125