Salmonella Sero-quick gruppe kit

Tilbage

Generelt

SSI Diagnostica´s Salmonella Sero-Quick Gruppe Kit er et screenings-kit beregnet til identificering af Salmonella isolater til serogruppe niveau.<i>Salmonella</i> Sero-quick gruppe kit

Produktbeskrivelse

Kittet indeholder antisera mod serogrupperne A-G samt mod kapselantigenet Vi. Sammensætningen af kittet er baseret på de hyppigst og klinisk mest relevante Salmonella serogrupper i verden. Serogruppe B og D er de hyppigst forekommende, da de inkluderer henholdsvis S. Typhimurium og S. Enteritidis. Serogruppe A og kapselantigenet Vi identificerer de klinisk meget vigtige serotyper S. Typhi (9,12,[Vi]:d:-) og S. Paratyphi A (1,2,12:a:[1,5]). 

Kittet indeholder 8 flasker ”ready to use” sera med volumen afstemt efter, hvor hyppigt serogrupperne forekommer. Følges proceduren beskrevet nedenfor, er der sera til 100 test i kittet.

Anvendelse

Salmonella kulturen testes med antisera efter følgende system: 
Først testes i NaCl, herefter i antisera D, B, C, E, G, F og A. Når agglutination observeres med et sera er serogruppen fastlagt, og det er ikke nødvendigt at lave yderligere test. Agglutinerer en kultur med antisera D, skal der testes med Vi, da det kan være et S. Typi eller et S. Paratyphi A isolat.

Sortiment

Artikel-
nummer 
Produkt Antal
tests 
Enhed 
60898  Salmonella Sero-Quick Group kit  100  1 boks 

Tilbage