Salmonella Sero-quick ID kit

Tilbage

Generelt

SSI Diagnostica´s Salmonella Sero-Quick ID kit er beregnet til komplet serotypning af S. Enteritidis (1,9,12:g,m:-) og S. Typhimurium (1,4,[5],12:i:1,2).<i>Salmonella</i> Sero-quick ID kit

Produktbeskrivelse

Kittet indeholder følgende otte forskellige antisera: O:4, O:9, H:i, H:m, H:2, H:q,s,t,p,u, SG2 og SG6.

Anvendelse

Den aktuelle kultur testes først med O:4 og/eller O:9. Resultatet afgør, hvilket af følgende step der skal følges. 

1) Er kulturen positiv med antiserum O:9, fortsættes der med at teste første fase for agglutination med H:m og H:q,s,t,p,u. Er reaktionen positiv med H:m og negativ med H:q,s,t,p,u er stammen en S. Enteritidis. 

2) Er kulturen positiv med antiserum O:4 fortsættes der med at teste første fase med H:i og H:2. Er reaktionen positiv med H:i er, i, kulturens første fase. Denne fase hæmmes med SG2 i sværmagar og anden fase testes for positive reaktion med H:2.
Agglutinerer kulturen med H:2 er det en S. Typhimurium stamme. Hvis første fase er, 1,2, hæmmes denne fase med SG6 og anden fase testes med H:i. Er reaktionen positiv kan det ligeledes konkluderes, at stammen er en S. Typhimurium.

Sortiment

Artikel-
nummer 
Produkt Enhed 
18350 Salmonella Sero-Quick ID kit  1 boks 

Tilbage

Kontakt

SSI Diagnostica A/S
Herredsvejen 2
3400 Hillerød

Tel.: 4829 9100 (omstilling)
info@ssidiagnostica.com

Bestilling:
ivdbestilling@ssidiagnostica.com
Tel.: 4829 9125