SSI Diagnostica har mange års erfaring med produktion af dyrkningsmedier til mikrobiologiske laboratorier. Vi råder over et moderne produktionsanlæg til fremstilling af alle former for mikrobiologiske dyrkningsmedier og reagenser. Produktionen er ISO 13485 certificeret. Vores agarplader er pakket i tætsluttende folie, som sikrer, at agarpladerne ikke tørrer ud. Holdbarheden er afhængig af, at agarpladerne først pakkes ud af folien kort tid inden brug.
Hvis ikke andet er nævnt, har pladerne en diameter på 9 cm.

Se vores produktkatalog her Spørgsmål og svar 

dEHYDREREDE MEDIER FRA HIMEDIA

Foruden dyrkningsmedier fra egen produktion tilbyder SSI Diagnostica dehydrerede medier fra det indiske firma HIMEDIA. 

SSI DIAGNOSTICA STANDARDMEDIER

Nedenstående liste er et udvalg af standardmedier, som SSI Diagnostica selv producerer. Fremstilling af specielle medier eller medier til andre formål kan ske efter aftale.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Agarose agarplade 0,5 % : 9 cm (10 stk/ pk)
98979
Agarose agarplade
Agarose agarplade 1 % : 9 cm (10 stk/pk)
98978
Agarose agarplade 1 % : 9 cm (10 stk/pk)
Alkaline saline peptone water (ASPW) - 225 mL
98570
Til dyrkning af Vibrio
Anaerob Isolation agarplade; 9 cm (10 stk./pk)
98984
Anaerob Isolation agarplade; 9 cm (10 stk./pk)
Agarplade
672
Generelt dyrkningsmedium. Velegnet når der skal bruges en renkultur til forgæring eller enzymtests.
Ammonsubstrat + glukose ; 3 mL (cap)
963
Substrat til undersøgelse af bakteriers evne til at udnytte citrat. Anvendes til differentiering af Enterobacteriaceae. Citrat- og kontrolglas tilsås, inkuberes ved 35 °C og aflæses efter 1-2 døgn. En positiv reaktion viser sig ved vækst i substratet, oftest ledsaget af en blåfarvning af dette. En negativ reaktion viser sig ved, at substratets farve uforandret er grøn, samtidig med at kontrolglasset bliver gult som følge af glukoseforgæring. Princip: Medium oprindeligt beskrevet af Koser, siden suppleret med agar og bromthymolblåt af Simmons. Dette medium er således en modificeret (flydende) udgave af Simmons' citratmedium. Substratet indeholder citrat som eneste kulstofkilde og ammonium som eneste kvælstofkilde. Bakterier, der er i stand til at udnytte citrat, kan vokse i substratet. Herved forskydes pH i alkalisk retning, og indikatoren, bromthymolblåt, vil slå om fra grøn til blå. pH justeret til 7,0 +/- 0,1. Volumen 3 mL.
Anaerob agarplade
673
Velegnet til dyrkning af strikt anarobe bakterier. Princip: Chokolademedium, der er tilsat K-vitamin og cystein. Chokolademediet får sin karakteristiske brune farve ved kortvarig opvarmning af det defibrinerede hesteblod. Herved frigøres en række vækstfaktorer fra blodlegemerne, bl.a. nikotinamid-adenin-dinukleotid (NAD) og hæmin. Hæmin og K-vitamin er nødvendige vækstfaktorer for bl.a. Bacteroides arter. 1) Cystein virker reducerende, hvorfor mediets redoxpotentiale sænkes, hvilket giver gode vækstbetingelser for anaerobe bakterier. Cystein hæmmer α-laktam antibiotikas aktivitet, hvorfor pladen er mindre egnet til resistensbestemmelse. Modifikationer: Til selektiv dyrkning kan den anaerobe plade leveres tilsat forskellige antibiotika.